Copyright © slovedu o.z. All rights reserved.

Office:  +421 910 999 044

             kongres@saprow.eu

Štatutár o.z.:  JUDr. Monika Jurčová

                        0905 613 098

SLOVEDU, o.z.

Hroncova 5, 040 01 Košice

SAFETY

AND PROTECTION

WORK

Medzinárodný kongres bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci


Jeseň 2014

P  L  A  K  E  T  A

kongresu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

…pre účastníkov

…pre prednášateľov

…pre partnerov

…pre vystavovateľov

 Štatút oceňovania   Nominačný formulár

Plaketa BOZP

Program

 Program (pozri, stiahni)  Organizačné informácie  Kongresové poplatky, zľavy, balíčky  Dotazník

Prihláška

 Prihláška

Prihláška ON-LINE STREAMING

Priemyselná Bipartita

Pozvánka

 Pozvánka (pozri, stiahni)

Organizátor:                


Odborná spolupráca:  PRIEMYSELNÁ BIPARTITA

Partneri 2014

Ponuka produktovej spolupráce

Zväz strojárskeho priemyslu


Zväz automobilového priemyslu


Zväz stavebných podnikateľov slovenska


Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie

Slovenská elektromechanická asociácia


Integrovaný odborový zväz


Odborový zväz KOVO


Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu

Nad kongresom aj na oceňovaním prevzal záštitu

Branislav ONDRUŠ, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

DÔLEŽITÝ OZNAM


Organizátori podujatia SAPROW, spoločnosť slovedu, o.z., v spolupáci

s priemyselnou bipartitou sa rozhodli kongres presunúť z jarného

termínu (24.-25.4.2014) na jeseň 2014. Dôvodom je tlak zo strany

niektorých zamestnávateľov organizovať kongres mimosezónne.

Rozhodnutie prezentuje náš záujem umožniť čo najväčšiemu počtu

záujemcov z radov BOZP účasť na kongresom ponúkaných aktivitách.

Odborná verejnosť bude o novom termíne konania kongresu včas

informovaná. Uhradené kongresové poplatky zostávajú v platnosti.


                      Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie.

saprow2013